Het is erin geslopen. Elke ochtend veroorzaakt uw heup meer opstartproblemen. De huisarts constateert artrose. Of tijdens uw zwangerschap heeft u last van uw rug en bekken. Zomaar twee voorbeelden waarbij Fysiotherapie M. Coenen-Duchateau u uitkomst kan bieden.

Meld u aan bij Fysiotherapie Coenen in Horst

Aanmelden bij onze praktijk is eenvoudig. Bel 077 39 80 825 of stuur een e-mail naar info@fysiocoenen.nl. Voor een niet-chronische aandoening heeft u geen verwijzing nodig.

LEES HOE EEN BEHANDELTRAJECT ERUITZIET

Fysiotherapie M. Coenen-Duchateau hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Onze therapeuten hebben de Belofte van Geheimhouding afgelegd.

Zo ziet een behandeltraject eruit

Voordat we u kunnen behandelen, stellen we een nauwgezette diagnose. We volgen de Horen - Zien - Palperen-methode.

Horen

U omschrijft uw klacht, het ontstaan ervan en het klachtenbeloop. We informeren onder andere naar uw ziektegeschiedenis, operatieve ingrepen, familiaire aandoeningen en of u medicatie gebruikt. Eventueel verzoeken wij u om een vragenlijst in te vullen.

zien

We bekijken het lichaamsdeel waaraan u klachten heeft en alle mogelijk beïnvloede weefsels en structuren. Denk bijvoorbeeld aan uw houding, looppatroon, gewrichtsstanden, uw reactievermogen en de frequentie van uw ademhaling.

palperen

Hierbij tasten we weefsels af en bewegen we uw gewrichten op zoek naar beperkingen, te grote bewegelijkheid of juist blokkades. We meten onder andere de spierkracht in en om aangedane gebieden. Ook zoeken we naar verhoogde of verlaagde spierspanning, zwellingen en de plooibaarheid en indrukbaarheid van weefsels. Soms is het nodig om uw hartslag te controleren.

Vervolgens 

  • beoordelen we of uw klacht therapietoegankelijk is.
  • bepalen we in hoeverre herstel mogelijk is. 
  • stellen we een behandelplan op met een inschatting van de behandelfrequentie.

Het vervolg

Vanaf de tweede sessie volgen we het behandelplan. In samenspraak met u stellen we het plan bij, als dat tijdens het traject zinvol blijkt. In een enkel geval stellen we u voor om van therapeut te wisselen. In het belang van een sneller herstel, of om de continuïteit van uw behandeling te kunnen garanderen.

Als het behandeldoel bereikt is, ronden we de behandeling af. Wanneer het herstel niet volgens plan en verwachting verloopt, verwijzen wij u naar uw huisarts of een specialist voor nader onderzoek.

Heeft u vragen over het behandeltraject?

KLACHTEN?

We hechten veel waarde aan uw tevredenheid, en daarom voeren we al onze behandelingen met de uiterste zorg uit. Mocht u toch een klacht hebben, vragen we u dit aan ons te melden via info@fysiocoenen.nl.

Fysiotherapie M. Coenen-Duchateau

Venrayseweg 12A
5961 AG Horst

kinderfysiotherapie Coenen Kids

Venrayseweg 14B

5961 AGHorst

Contact opnemen

 077-3980825

 info@fysiocoenen.nl

contact opnemen

 077-3981877

 kinderfysio@fysiocoenen.nl

openingstijden

Maandag - Woensdag 07:30 - 22:00

Donderdag - Vrijdag 07:30 - 18:30

Zaterdag 08:20 - 18:30

Zondag Gesloten

Parkeermogelijkheid via de inrit naast huisnummer 12